Heoll!这里有一份价值万元的招募令待查收!
查看: 58450  |  回复: 1169

mimihh5

新虫 (正式写手)


720楼2020-03-26 21:04:03
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

自由781

新虫 (正式写手)


楼主强啊,祝贺祝贺!不知是哪个期刊啊?

发自小木虫Android客户端
732楼2020-03-26 23:31:01
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

静以致远也

新虫 (小有名气)


740楼2020-03-27 01:52:26
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

sean_sky

新虫 (著名写手)小木虫: 金币+0.5, 给个红包,谢谢回帖
祝好!我都投了好几个期刊了,一直拒稿,希望能早日投中,顺利毕业吧!

发自小木虫IOS客户端
756楼2020-03-27 10:59:30
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

她她雅4

禁虫 (小有名气)

本帖内容被屏蔽

776楼2020-03-27 18:05:50
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

去留无意wym

铁杆木虫 (著名写手)


恭喜恭喜,厉害了

发自小木虫IOS客户端
777楼2020-03-27 18:10:04
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

1989青苹果

铁杆木虫 (著名写手)


引用回帖:
756楼: Originally posted by sean_sky at 2020-03-27 10:59:30
祝好!我都投了好几个期刊了,一直拒稿,希望能早日投中,顺利毕业吧!

要有信心,一定会中的

发自小木虫IOS客户端
789楼2020-03-27 22:09:09
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

北京小青年

新虫 (著名写手)


792楼2020-03-27 22:40:51
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖
简单回复
乌龟在飞701楼
2020-03-26 15:31   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
plus1.0702楼
2020-03-26 15:47   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
jcp159357703楼
2020-03-26 15:54   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
百齐松源704楼
2020-03-26 16:03   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
毛毛虫ccc705楼
2020-03-26 16:07   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
少年痴梦706楼
2020-03-26 16:32   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
CV2021707楼
2020-03-26 17:12   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
zhao033708楼
2020-03-26 17:19   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
zhao033709楼
2020-03-26 17:19   回复  
my神_710楼
2020-03-26 18:13   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫IOS客户端
DukeSou711楼
2020-03-26 19:23   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫IOS客户端
DukeSou712楼
2020-03-26 19:24   回复  
出海流浪713楼
2020-03-26 19:26   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫IOS客户端
你好1999714楼
2020-03-26 19:29   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
小王小燕715楼
2020-03-26 19:29   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
ggamis716楼
2020-03-26 19:43   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
叕叕717楼
2020-03-26 20:05   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
2020-03-26 20:36   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫IOS客户端
mimihh5719楼
2020-03-26 21:03   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫IOS客户端
物理人123721楼
2020-03-26 21:12   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
three_C722楼
2020-03-26 21:13   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
修行。723楼
2020-03-26 21:24   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫IOS客户端
ranyujing724楼
2020-03-26 22:06   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫IOS客户端
2020-03-26 22:25   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫IOS客户端
zne726楼
2020-03-26 22:49   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
huangshaoyu727楼
2020-03-26 22:51   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
2020-03-26 22:54   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
Lemon0412729楼
2020-03-26 23:10   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
Zt123730楼
2020-03-26 23:23   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
自由781731楼
2020-03-26 23:30   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
2020-03-26 23:46   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
XPS131734楼
2020-03-26 23:47   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
小盒子精735楼
2020-03-27 00:10   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫IOS客户端
victoriaydd736楼
2020-03-27 00:33   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
ThomasFFF737楼
2020-03-27 00:47   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫IOS客户端
2020-03-27 01:03   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
2020-03-27 01:52   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫IOS客户端
wsjd741楼
2020-03-27 01:54   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
2020-03-27 02:00   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
jadeney2011743楼
2020-03-27 02:43   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
cupjhd744楼
2020-03-27 03:26   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
TsolmonZ745楼
2020-03-27 03:54   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
hollya27746楼
2020-03-27 04:01   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫IOS客户端
ljq0422747楼
2020-03-27 07:23   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫IOS客户端
halo星星748楼
2020-03-27 07:33   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
baiyuefei749楼
2020-03-27 08:34   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
pukouchy750楼
2020-03-27 08:39   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
shenduzhe751楼
2020-03-27 08:49   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫IOS客户端
2667978688752楼
2020-03-27 10:25   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫IOS客户端
东莱夏笛753楼
2020-03-27 10:35   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
2020-03-27 10:55   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫IOS客户端
sean_sky755楼
2020-03-27 10:57   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫IOS客户端
995287902757楼
2020-03-27 11:09   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
2020-03-27 12:04   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫IOS客户端
tiehong759楼
2020-03-27 12:28   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
1329092533760楼
2020-03-27 12:29   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
2020-03-27 12:40   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
BB霜666762楼
2020-03-27 12:47   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫IOS客户端
zr虫友763楼
2020-03-27 12:56   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
脑袋疼啊764楼
2020-03-27 12:59   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
c?j?x?5500765楼
2020-03-27 13:04   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
look_here766楼
2020-03-27 13:43   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
舒舒哥767楼
2020-03-27 13:46   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
ddss_123768楼
2020-03-27 13:49   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
zgzhao2019769楼
2020-03-27 14:32   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
pantray770楼
2020-03-27 17:33   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
pantray771楼
2020-03-27 17:33   回复  
ljyqwer772楼
2020-03-27 17:35   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
pydx1217773楼
2020-03-27 17:48   回复  
2020-03-27 17:49   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫IOS客户端
cccshelia775楼
2020-03-27 18:03   回复  
无声潮流778楼
2020-03-27 18:15   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫IOS客户端
李超779楼
2020-03-27 18:22   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫IOS客户端
摩诃780楼
2020-03-27 19:28   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫IOS客户端
oi7nmkje781楼
2020-03-27 19:38   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
lhqtcm782楼
2020-03-27 19:41   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
胜利之人783楼
2020-03-27 19:42   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
big-brother784楼
2020-03-27 19:49   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
cadre785楼
2020-03-27 20:39   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
期待成长786楼
2020-03-27 21:10   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
zhaobaikejia787楼
2020-03-27 21:45   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫IOS客户端
麋鹿吗788楼
2020-03-27 21:56   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
holylilyee790楼
2020-03-27 22:26   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
志者竟成791楼
2020-03-27 22:40   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
雁过留影793楼
2020-03-27 22:56   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫IOS客户端
seeksci794楼
2020-03-27 22:59   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫IOS客户端
lbbmc795楼
2020-03-27 23:17   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫IOS客户端
lbbmc796楼
2020-03-27 23:18   回复  
打铁男子797楼
2020-03-27 23:47   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
littleboys798楼
2020-03-27 23:48   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
anvien799楼
2020-03-27 23:53   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫Android客户端
xuewuhenwang800楼
2020-03-28 00:01   回复  
1989青苹果(金币+1): 谢谢参与
已获得1个金币 发自小木虫IOS客户端
相关版块跳转 我要订阅楼主 1989青苹果 的主题更新
最具人气热帖推荐 [查看全部] 作者 回/看 最后发表
[考研] 281求调剂 +4 realying 2020-06-03 4/200 2020-06-06 00:45 by huen1181
[基金申请] 这种错误评审专家能原谅吗? +4 dotaallstar 2020-06-02 18/900 2020-06-05 20:06 by 千里开宝马
[论文投稿] 最近ACS审稿速度明显变慢了 有没有 +8 你呀你呀233 2020-06-01 11/550 2020-06-05 15:21 by 唱唱想读研
[博后之家] 中科院吴奇院士深圳大学食品研究中心招聘研究助理 +3 safcb 2020-06-01 7/350 2020-06-05 09:47 by asdfsh
[论文投稿] 论文录用 +4 Xujie1387 2020-06-01 4/200 2020-06-05 08:35 by quan3145
[考研] 求调剂 +4 南柯一梦666 2020-06-04 5/250 2020-06-05 08:09 by 白云的天空
[考研] 305 软件工程求调剂 +4 yuyucc 2020-06-04 5/250 2020-06-05 08:02 by huanhuan7898
[基金申请] 关于公布2020年度国家自然科学基金项目申请初审结果的通告(转发来自官网的信息) +14 天天向上3035 2020-06-04 18/900 2020-06-05 07:04 by littlepoint
[基金申请] 2020基金委形式审查结果已出,赶紧去官网看 +12 凌云壮志liu 2020-06-04 15/750 2020-06-05 00:58 by 斯文赫
[考研] 300求调剂 +5 liuyang28 2020-06-03 7/350 2020-06-04 20:21 by chenzhe0809
[考研] 266求调剂 +6 水墨江南1 2020-05-30 7/350 2020-06-04 19:55 by yang2018
[教师之家] 年轻硕导如何在硕士招生时增加关注度? +27 藏心情 2020-05-31 34/1700 2020-06-04 17:17 by 我是林溪
[考研] 360求调剂 +6 小蓝0522 2020-06-04 6/300 2020-06-04 09:54 by zhujing5555
[考研] 286求调剂 +4 四月d风 2020-06-03 6/300 2020-06-04 09:53 by yc951214
[考博] 考博? +9 bbhappynow 2020-06-03 13/650 2020-06-04 00:59 by 樱桃小丸子1
[硕博家园] 联系的博导,外面有和学校一起成立个公司,会不会是偏向横向课题 +5 呜呜拥有你 2020-06-03 7/350 2020-06-03 18:01 by fraser0815
[基金申请] 工材二处,送审了吗? +7 caucola 2020-06-03 8/400 2020-06-03 13:00 by caucola
[无机/物化] 激光粒子散射仪,这个仪器谁有 +3 daliGo8 2020-06-01 3/150 2020-06-02 08:34 by guangrui
[考研] (考研不易,抓紧机会!!)天津科技大学放出多个名额,符合要求的同学可速联系 +3 本命年好啊 2020-05-31 10/500 2020-06-01 15:15 by 本命年好啊
[考研] 290求调剂 +3 sssssugar 2020-05-30 4/200 2020-05-31 18:38 by chenzhe0809
信息提示
请填处理意见