XRD SEM
QQ: 619867869
查看: 11000  |  回复: 220
相关版块跳转 我要订阅楼主 灵感与白日梦 的主题更新
普通表情 高级回复(可上传附件)
最具人气热帖推荐 [查看全部] 作者 回/看 最后发表
[基金申请] 没有上会。 (金币+2) +3 eaticecream 2018-08-19 3/150 2018-08-19 22:12 by glock117
[基金申请] 科技处通知, 今年面上项目已中 +62 may0111 2018-08-16 64/3200 2018-08-19 12:43 by lxj2007
[职场人生] 导电胶主体树脂的选择 +3 慕夕c寒璃 2018-08-14 6/300 2018-08-19 11:20 by xsccs
[论文投稿] under review半个月就变成Ready for Decision +6 孤独前行007 2018-08-18 16/800 2018-08-18 19:46 by 孤独前行007
[基金申请] 也贴下我的评审意见 +24 Jason-wong 2018-08-17 31/1550 2018-08-18 18:49 by sweeticeman
[基金申请] 中了面上项目,小额资助的都进来。 +9 nazi2014 2018-08-18 9/450 2018-08-18 17:10 by lixf
[找工作] 工作 +6 穿梭传说 2018-08-14 6/300 2018-08-17 17:59 by xzr1985
[基金申请] 科研院没消息,心中有点凉 +12 glock117 2018-08-16 14/700 2018-08-17 14:41 by zp19877891
[考研] 考研想换学校,求助? +4 yw愿望 2018-08-16 5/250 2018-08-17 14:39 by yw愿望
[基金申请] 分配申请权限是什么意思? +3 cytZCMU 2018-08-17 4/200 2018-08-17 06:09 by leiqhd
[基金申请] 基金状态个人查询 +12 jhatbj 2018-08-16 15/750 2018-08-17 00:02 by tianxiaochun
[基金申请] 系统没变化的,确定没中吧 +13 老地方 2018-08-16 13/650 2018-08-16 20:31 by chenwenlong
[基金申请] 已经中面上项目!但是。。。。 +21 nazi2014 2018-08-16 22/1100 2018-08-16 15:26 by yzhaojun55
[基金申请] 学校科研处已通知在名单中,但基金系统里还显示“评审中” +6 ppiiwei 2018-08-16 6/300 2018-08-16 15:19 by lhlbirds
[基金申请] 未中过基金的虫子是否可以用国际合作的方法查询是否中标? +5 Yang-sl 2018-08-16 6/300 2018-08-16 13:26 by aifei1206
[基金申请] 要不去休假两天,玩玩放松一下 +13 guangmang219 2018-08-14 15/750 2018-08-15 12:47 by gongli1185
[基金申请] 听说单位昨天已经可以查询了! +26 xlchem 2018-08-15 29/1450 2018-08-15 11:06 by Serlin_Zhang
[基金申请] 其实8月17日还是一位长者的生日 +17 whynotbest 2018-08-14 17/850 2018-08-15 08:45 by 可可西里2017
[基金申请] 国际合作大家的界面 +5 flamboyant 2018-08-14 6/300 2018-08-15 06:02 by tanghe
[论文投稿] 投稿浙大学报医学版,初审近一个月 7+3 hao61977 2018-08-14 9/450 2018-08-14 17:50 by hao61977
信息提示
请填处理意见